Autorzy


 dr IWONA SIKORSKA
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunktem, nauczycielem akademickim w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania to psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia rozwoju człowieka w biegu życia oraz antropologia filozoficzna.
Jako specjalista psychologii klinicznej pracuje również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Bierze udział w międzynarodowych projektach związanych z promocją zdrowia psychicznego dzieci, współpracując z Uniwersytetem w Landau-Koblenz oraz we Freiburgu w Niemczech.
PUBLIKACJE: 

Bufory stresu. Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z wideoprezentacją książki
Trening koncentracji. Jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka
   

 

 

KATARZYNA MYŚLIWIEC
Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu logopedii, surdo- i neurologopedii. Pracowała w Poradni Logpedycznej, na oddziałach neurologii i rehabilitacji w szpitalu, w ośrodku wczesnej interwencji; obecnie prowadzi gabinet terapii logopedycznej.
PUBLIKACJE: Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją.

    AGATA MYŚLIWIEC
Psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej oraz Studim Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się m.in. twórczą edukacją dzieci i młodzieży
.
PUBLIKACJE: Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z wideoprezentacją książki
„Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją


 

 AGNIESZKA BALA
Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego, metodyk symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania Jagody Cieszyńskiej. Przez 16 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. W poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Rabce-Zdroju prowadzi gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Autorka publikacji  Czterolatek kocha przedszkole i Pięciolatek kocha przedszkole. 

 

BEATA BRYZIK - mgr pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej, logopedii i neurologopedii. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Współautorka zeszytu ćwiczeń dla dorosłych afatyków Uczę się świata na nowo.  

 
 prof. dr hab. JAGODA CIESZYŃSKA
Psycholog-logopeda, językoznawca, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Nauczyciel akademick z wieloletnim stażem, prowadzi badania dotyczące dysleksji, dwujęzyczności i dyglosji, nabywania i rozwoju systemu językowego przez dzieci niesłyszące, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a takżemetod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Przez 28 lat pracowała w Zespole Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Twórczyni innowacyjnej metody wczesnej nauki czytania, autorka serii logopedycznej "Kocham czytać" oraz autorka m.in. publikacji Kocham mówić, Powiedz mi, co odczuwasz. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem i opiekunem merytorycznym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych "Effatha". Członek Zarządu Polskiego owarzystwa Logopedycznego, zastępca Przewodniczącego Komisji Zaburzeń Mowy przy Polskim Komiteceie Językoznawczym PAN.

 

 KATARZYNA GABRIEL
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wrocławskiego; neurologopeda, neuroterapeuta, oligofrenopedagog. Zawodowo od kilkunastu lat związana z praktycznymi aspektami terapii niepełnosprawnych – dzieci autystycznych, z zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizatorka i założycielka Poradni Rodzinnej w Kłodzku, której głownym celem statutowym jest pomoc rodzinie chorego z afazją. Prowadzi badania nad wykorzystaniem treningów neurofeedback w terapii afazji. Pracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej – Oddział Neurologiczny w Kłodzku. Autorka publikacji: Chory z afazją w rodzinie, Sztuka – sposób na życie niepełnosprawnych. Kwestionariusz obrazkowy do badania artykulacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka Niezwykłego świata Eryka.

SYLWIA GAJOS - mgr filologii polskiej Uniwerystetu Śląskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logopedii i neurologopedii. Od kilku lat pracuje jako logopeda z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi. Współautorka zeszytu ćwiczeń dla dorosłych afatyków Uczę się świata na nowo

 

 dr MARTA KORENDO
Filolog polski i logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji, w tym z zespołem Aspergera, autyzmem, niedosłuchem, dysleksją, upośledzeniem. Pracowała jako terapeuta w Zespole Diagnozy i Terapii w Krakowie. Od wielu lat stosuje z powodzeniem wczesną naukę czytania Jagody Cieszyńskiej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu m.in. stymulacji rozwoju, wczesnej interwencji, nauki czytania oraz zapobiegania i terapii dysleksji. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Jest współautorką książek Wczesna interwencja terapeutyczna oraz Gdzie jest Filip? Kontakty społeczne.

 
 

 MAGDALENA MUCHA 

 Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika specjalna ze specjalnością surdopedagogika, fakultatywne studia logopedyczne) oraz  Politechniki Warszawskiej (studium techniki audiologicznej). Od 2003 roku pracuje jako logopeda i pedagog. Jej zawodowe zainteresowania to praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dziećmi z FAS i ADHD. Autorka publikacji Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z... Trening czytania.

   
dr HALINA JAROŃ-PAWŁOWSKA
Pedagog i logopeda, adiunkt w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Filli Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powiatu Krakowskiego w Skale. Pracuje z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej, w tym dziećmi ze spektrum zaburzeń po ekspozycji na alkohol w życiu płodowym.

PUBLIKACJE:  Dziecko z FASD. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogow i logopedów.


  MAGDALENA RYBAK
Logopeda, absolwentka Wydziału Pedagogiki na Akademii Bydgoskiej, ukończyła tez studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Od ponad ośmiu lat pracuje z dziećmi.  Za najlepszą receptę na sukces terapii logopedycznej uznaje poznanie tego, co ciekawi małego człowieka i wykorzystanie tej pasji podczas ćwiczeń, włączenie jej do zajęć. Wierszykolandia to również jeden ze sposobów połączenia dziecięcych zainteresowań z artykulacją.
 

KATARZYNA SEDIVY
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz studiow podypomowych z zakresu logopedii. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej orz dysleksją. Jest logopedą i terapeutą w Zespole Diagnozy i Terapi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie oraz w Przedszkolu nr 40.  Prowadzi zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej ze studentami Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Pedagogicznym.
PUBLIKACJE:
Czytanie programowane

 

BOŻENA SENKOWSKA
Logopeda z wieloletnim stażem zawodowym, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie z dziećmi w różnym wieku. Opieką logopedyczną obejmuje nie tylko dzieci z niedojrzałą lub wadliwą artykulacją, ale również te, u których zaburzenia rozwoju mowy występują na tle całościowych zaburzeń rozwojowych. 
PUBLIKACJE: Seria "Sylaby, słowa, wyrazy"

 

 RENATA URBAŃSKA
 Logopeda, terapeuta i nauczyciel edukacji przedszkolnej. Absolwentka wyższych studiów magisterskich w zakresie edukacji początkowej z reedukacją oraz pomagisterskich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilku lat pracuje w warszawskim przedszkolu, prowadząc terapię logopedyczną dzieci w wieku 2,5-6 lat. Motywuje podopiecznych do pracy, proponując im różnorodne zadania, łączące elementy zabawy z ćwiczeniami wspomagającymi różne sfery rozwoju. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami. Proponuje im ciekawe formy zadań domowych, by praca z dzieckiem w domu nie była przykrym obowiązkiem, ale wesołą i pożyteczną zabawą.
PUBLIKACJE: Ładnie mówię i rysuję
 

Opracowanie Prekursor